Over mij

Spelender-, sprekender-, groeienderwijs

Als logopediste haal ik al meer dan 10 jaar mijn hartje op aan de begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling op het vlak van spreken en leren. Ik word enthousiast als ik een kind kan uitdagen op een speelse manier, als ik het al spelend zie leren. Ik hou van die twinkelende oogjes wanneer het kind iets nieuws kan, wanneer het zelf ervaart dat het een stapje vooruit zet. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van elk van die kinderen en voor het mandaat dat ik krijg om even in hun wereldje te mogen delen.

Een kind dat zich gedragen voelt, is op lange termijn in staat om zichzelf te dragen

Als stottertherapeut zet ik in op het versterken van het kind op alle vlakken. Wanneer onvloeiend spreken je communicatie, je sociaal contact, je zelfontplooiing en eigenwaarde beïnvloedt, dan is acceptatie de sleutel tot verandering. Van daaruit vertrekt een pad dat door het kind én zijn omgeving geëffend wordt. Ik werk daartoe heel nauw samen met de ouders en alle belangrijke betrokkenen in het dagdagelijkse leven van het kind.

When a child walks into a room

Verbinding, vertrouwen, afstemming

Mama worden bracht mij tot nog meer verdieping in mijn leven en in dat van kinderen. Even vertroebelde mijn kijk op de dingen, allerlei vragen en twijfels doorspekten mijn jonge moederschap. Intuïtie bracht mij waar de ratio niet geraken kan: bij de kracht van verbinding, vertrouwen en afstemming. De ene inspirerende leermeester wees mij de weg naar de volgende. Geen doodlopend straatje, maar een pad dat mijn visie op kinderen én op het leven fundamenteel kleurde. Prioriteiten werden steeds helderder.

Ouders begeleiden naar Afgestemd Opvoeden

Ik volgde de opleiding "Ouders begeleiden naar Afgestemd Opvoeden" bij Jürgen Peeters.

Afgestemd Opvoeden bood me een kader dat me ontzettend verrijkte en versterkte. In mijn denken en streven, zowel binnen mijn eigen gezin als binnen mijn professionele activiteiten.

Afgestemd Opvoeden werpt licht en daarmee helderheid op alle facetten van het leven en van het menselijke wezen. Tegelijk verrassend en herkenbaar, maar altijd zo "juist" en zo omvattend.

Afgestemd Opvoeden bouwt op (samen) verder kijken dan het hier en nu. Het beoogt lange-termijn-doelen en duurzame antwoorden op cruciale opvoedingsvragen.

Afgestemd Opvoeden vraagt vooral om een niet-oordelende ontwikkelmodus.

Ben je op zoek naar iemand die zonder oordeel meekijkt en je leert hoe discipline en een goede relatie met kinderen en jongeren hand in hand kunnen gaan?

Wil je leren voorbij het gedrag te kijken en een betere balans te vinden tussen korte-termijn-gedragscontrole en langere-termijn-opvoedingsdoelen?

Op die zoektocht begeleid ik ouders en andere opvoeders. Met passie en enthousiasme. Je bent welkom bij mij of bij één van mijn collega's in het Netwerk Afgestemd Opvoeden.

We worden goed omdat we bemind worden

Mijn opleidingsparcours (2004-vandaag)

Opleiding opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

 • Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven, 2009)
 • Tweedaagse training Rots en Water Basisschool (Utrecht, 2017)
 • Thema's binnen Aware Parenting (Aletha Solter) - Nele Flamang (2018, 2020)
 • Democratisch opvoeden: opvoeden zonder straffen en belonen - Jürgen Peeters (2019)
 • Jaartraject voor professionals: Ouders begeleiden naar Afgestemd Opvoeden - Jürgen Peeters (2019-2020)
 • Vervolg jaartraject Afgestemd Opvoeden - Jürgen Peeters (2020-2021)
 • Breng Focus in je samenkomst: leren werken met Thema's - Bea Vercruysse (2020)
 • Opvoedinvloed I: de essentiële band - Neufeld Institute (2020)
 • Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) van Bruce Perry - Eva Kestens, Romina Cuadros Perez (2020)
 • De school van het leven: ervaringsdeskundige als mama van twee dochters (°2017 en °2019)
 • Tweedaagse training Rots en Water werken met het gezin (Utrecht, 2021)
 • Verplante kinderen opvoeden (Neufeld Institute, 2021)

Opleiding logopedie & stottertherapie ("vloeiendheidsstoornissen")

 • Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen (Universiteit Gent, 2008)
 • Postgraduaat: specialisatie in vloeiendheidsstoornissen (European Clinical Specialization in Fluency Disorders, 2012)
 • Klinische stage vloeiendheidsstoornissen in het Michael Palin Centre (Londen)
 • Masterclass Stottertherapie (Adriaan Bertens, 2012)
 • Acceptance and Commitment Therapy (Francis Pascal-Claes, 2014)
 • Driedaagse opleiding "Werken met ouders van stotterende kinderen" - Marc Meersman en Katrien Stinders (Thomas More Hogeschool Antwerpen, 2015)
 • Mini-KIDS: Directe stottertherapie voor jonge kinderen tussen 2 en 6 jaar oud - Veerle Waelkens en Peter Schneider (Arteveldehogeschool, 2016)
 • Intervisiewerkgroep stotteren (Arteveldehogeschool, 2012-2017)
 • Sociaal Cognitieve Gedragstherapie voor stotteren bij jonge kinderen (Marc Meersman, 2022)
 • Lidcombe Program: stottertherapie voor kinderen tot 6 jaar (Sabine Van Eerdenbrugh, 2022)